Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje kolejny projekt systemowy pn: „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez OPS w Nowym Miasteczku”
W miesiącu lipcu 2014 roku podpisana została umowa o dofinansowanie projektu Nr UDA-POKL.07.01.01-08-006/14-00
Realizacja projektu przewidziana jest na okres od 01.04.2014-31.03.2015
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Kwota dofinansowania stanowi 83 417,85 zł, natomiast wkład własny w wysokości 14 720,80 zł.
Kwota dofinansowania przeznaczona jest na działania dla uczestników projektu zgodnie z zaplanowaną dla nich ścieżką reintegracji, aktualizowaną i weryfikowaną co 3 m-ce.
Celem realizacji projektu jest aktywizacja społeczna osób korzystających z pomocy OPS poprzez uczestnictwo w rożnego rodzaju zajęciach.

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Miasteczku od marca 2010 roku do 31.12.2013 r. realizuje projekt systemowy pn."Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Miasteczku". Priorytet:      

VII. Promocja integracji społecznej,

Działanie:    7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,

Poddziałanie:  7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dofinansowanie na realizację projektu w roku 2010 w kwocie 94 056,20 z czego wkład własny w wysokości 10,5 % stanowił wartość 11 034,53. Wysokość dofinansowania na lata 2011-2013 wynosi 177 322,72, wymagany wkład własny w wysokości 20 803,20.

 

Realizacja projektu nie byłaby możliwa bez kadry projektowej, w skład której wchodzą:

•         Wiesław Szkondziak - osoba uprawniona do podejmowania decyzji wiążących w imieniu projektodawcy,

•         Anna Turkiewicz - koordynator projektu, asystent rodziny, Hanna Petejko - pracownik socjalny,

•         Mirosława Baranowska - specjalista ds. księgowości.

 

Adresaci projektu to osoby i rodziny mające trudności opiekuńczo-wychowawcze, niezaradne w prowadzeniu gospodarstwa domowego u których występują różnego rodzaju dysfunkcje. Uczestnikami projektu są osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, korzystające ze świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej, które jednocześnie nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej. Wsparciem objęte zostały również osoby z terenów wiejskich oraz osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Osoby wytypowane zostały do projektu przez pracownika socjalnego, który podpisał z nimi kontrakty socjalne. Ich
 
     
realizacja odbywa się poprzez ścieżkę reintegracji, która jest aktualizowana i weryfikowana co 3 miesiące w zależności od potrzeb i oczekiwań uczestników projektu.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Miasteczku dzięki realizacji projektu systemowego, wychodzi naprzeciw w/w sytuacjom poprzez zastosowanie instrumentów aktywnej integracji, przyczyniając się do zwiększenia poczucia własnej wartości, nauki zachowań eliminujących destrukcyjne nawyki w rodzinie, wspierania Uczestników w podejmowaniu aktywności społecznej, zachęceniu bezrobotnych do podjęcia pracy, koordynacji dzieci w nauce oraz niwelowaniu błędów opiekuńczo-wychowawczych.

Uczestnicy projektu mają możliwość uczestniczenia w wielu zajęciach aktywizujących ich społeczne. W roku 2012 otrzymali wsparcie asystenta rodziny, uczestniczyli w zajęciach taniego przygotowywania posiłków dla swoich rodzin. Objęci zostali wsparciem psychologa, który pomagał diagnozować ich problemy i szeregu innych zajęć, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.

Przed nami zakończenie kolejnej edycji projektu w roku 2013. Zorganizowana zostanie konferencja na którą zaproszeni zostaną przedstawiciele Urzędu miasta i gminy Nowe Miasteczko. Przedstawione zostaną rezultaty jakie udało nam się wspólnie osiągnąć dzięki ciężkiej pracy i ogromnemu zaangażowaniu uczestników projektu.

 

Koordynator projektu Anna Turkiewicz


W ramach realizowanego projektu w dniu 07.07.2014 roku odbył się wyjazd integracyjny uczestników projektu do zoo do Wrocławia. W wycieczce udział wzięło blisko 30 osób. W związku z wyjazdem uczestnikom zapewniony został catering oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Celem wyjazdu integracyjnego było:

  -  Kształcenie umiejętności grzecznego i kulturalnego zachowania się w miejscach użyteczności publicznej,

  -  W ramach wyjazdu uczestnicy projektu oraz członkowie ich rodzin zwiedzali zoo. Ta propagująca aktywne formy spędzania czasu wolnego inicjatywa miała na celu integrację uczestników projektu a także zaciśnięcie więzi pomiędzy rodzicami i dziećmi.

 -   Dzięki dofinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dzieci dowiedziały się wiele o najważniejszych cechach poszczególnych zwierząt, ich pochodzeniu, biologii, zwyczajach. Była to niecodzienna  lekcja zoologii dla najmłodszych i ich rodziców, oraz możliwość wskazania jak aktywnie zorganizować dzieciom czas wolny i spędzić go wspólnie z nimi. Piękna, słoneczna pogoda sprzyjała również zabawie na świeżym powietrzu.

 -   Rodzice mieli okazję do wspólnej zabawy ze swoimi pociechami. Po dniu pełnym wrażeń uczestnicy wycieczki udali się na smaczny obiad. W drodze powrotnej do Nowego Miasteczka w autokarze panowała wesoła atmosfera. Uczestnicy integrowali się poprzez wspólne śpiewanie piosenek. Wszystkie rodziny w doskonałych humorach zostały bezpiecznie odwiezione do miejsc swojego zamieszkania. Wycieczka była miłym przerywnikiem do  kolejnej porcji zajęć z zakresu doradztwa specjalistycznego oraz szkoleń, które będą kontynuowane od sierpnia br.

 -   Czas jaki rodzice poświęcili swoim pociechom z pewnością zaowocuje poprawą stosunków panujących w rodzinach uczestników tego wyjazdu. Ponadto dzieci oderwane sprzed telewizorów i komputerów mimo początkowej niechęci i marazmu odnalazły przyjemność w zabawie na świeżym powietrzu. Wspólny wyjazd integracyjny sprzyjał pogłębianiu relacji rodzinnych naszych uczestników a wspólne zabawy z pewnością pozostaną żywymi obrazami mile spędzonych chwil z najbliższymi.


W ramach projektu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej  pn: „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez OPS w Nowym Miasteczku” w miesiącu grudniu 2014 roku odbyły się zajęcia z rękodzieła skierowane do Uczestników Projektu.

Uczestnikom przedstawiona została technika decoupage, która polega na naklejaniu wzoru z papieru i pokryciu go wieloma warstwami lakieru tak, aby wtopił się całkowicie i nie był wyczuwalny przy dotknięciu.

Podczas zajęć powstały gotowe produkty tj: ozdobne tace, serwetniki, szkatułki, pojemniki na chusteczki. Zaprezentowane zostaną one podczas Wigilii miejskiej w dniu 21.12.2014.


Pozyskane umiejętności uczestnicy projektu mogą wykorzystać w przyszłości sprzedając swoje własne wyroby. Ponadto decoupage to także wspaniałe hobby, sposób na kreatywne spędzenie wolnego czasu, możliwość rozwinięcia talentów manualnych i przede wszystkim wspaniała zabawa. Niepowtarzalne, własnoręcznie wykonane z odrobiną chęci i fantazji przedmioty stanowią jedyną w swoim rodzaju sztukę, która od kilku lat przeżywa swój   renesans.

Osoby zainteresowane zapraszamy do odwiedzania naszego stoiska finansowanego ze środków Unii Europejskiej w dniu 21.12.2014 podczas Wigilii miejskiej na Rynku w Nowym Miasteczku.

Nasi partnerzy

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com