DODATEK ENERGETYCZNY
dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy


Zgodnie z art. 5c ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.) odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny


O dodatek energetyczny może ubiegać się wnioskodawca, który spełnia jednocześnie następujące warunki;
1) ma przyznany dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013r. poz. 966 z późn. zm.),
2) jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej  z przedsiębiorstwem energetycznym,
3) zamieszkuje w miejscu dostarczenia energii elektrycznej,


Wymagane dokumenty
Osoby , które chcą  się ubiegać o dodatek energetyczny  do wniosku powinny dołączyć następujące dokumenty :

    Kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorcą energetycznym (oryginał do wglądu)

 

Nasi partnerzy

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com