Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)  jest systemem służącym do przekazywania informacji (wniosków, pism lub innych dokumentów) w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej (Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz.U.05.200.1651)) .

W celu skorzystania z ESP Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Miasteczku dostępnej na platformie ePUAP, należy spełnić poniższe warunki:

Adres skrytki Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Miasteczku na ePUAP: /OPSNM/skrzynka

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) jest narzędziem umożliwiającym obywatelom, przedsiębiorcom oraz instytucjom publicznym realizację usług administracji publicznej przez sieć teleinformatyczną (Zgodnie z ustawą z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.10.40.230)) .

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

 • Przekazanie dokumentu poprzez ESP w ePUAP Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Miasteczku
 • Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej, mieszczącego się przy ul. 22-go Lipca 18 w Nowym Miasteczku na następujących nośnikach danych: Pamięć masowa USB 2.0 lub 3.0;
 • Płyta CD-RW.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

 • Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes
 • Akceptowalne formaty załączników to: ODT, DOC, RTF, TXT, PDF
 • XLS, CSV
 • GIF, TIF, BMP, JPG
 • ZIP
 • Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 10MB
 • Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.
 • e na platformie ePUAP;
 • Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu do sekretariatu instytucji, mieszczącego się w pokoju nr 4 przy ul. Rynek 2 w Nowym Miasteczku na następujących nośnikach danych: Pamięć masowa USB 2.0 lub 3.0;
 • Płyta CD-RW.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

 • Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes
 • Akceptowalne formaty załączników to: ODT, DOC, RTF, TXT, PDF
 • XLS, CSV
 • GIF, TIF, BMP, JPG
 • ZIP
 • Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 10MB
 • Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Nasi partnerzy

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com