Aktualne kryteria dochodowe

 
1. ZASIŁEK RODZINNY – 674,00 ZŁ.
 
W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności KRYTERIUM DOCHODOWE - 764,00 ZŁ.
 
2. FUNDUSZ ALIMENTACYJNY – 725,00 ZŁ.


3. POMOC MATERIALNA UCZNIOM – 514,00 ZŁ.


4. POMOC SPOŁECZNA :

·        osoba samotnie gospodarująca KRYTERIUM DOCHODOWE  – 634,00 ZŁ.
 
·        osoba w rodzinie KRYTERIUM DOCHODOWE  – 514,00 ZŁ.

5. JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA (TZW. BECIKOWE) – 1922,00 ZŁ.


6. SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY – 764,00 ZŁ.


7. ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY – NIEZALEŻNIE OD DOCHODU.


8. ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE – NIEZALEŻNIE OD DOCHODU.


9. ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+ - 800 ZŁ, W PRZYPADKU DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO 1200 ZŁ.

  

Nasi partnerzy

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com