flaga polski logo ministerstwa
logo ops

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Miasteczku z przyjemnością informuje, że w roku 2024 planuje po raz piąty przystąpić do realizacji programu resortowego

,, Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością’’- edycja 2024 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego.

 

Cele i adresaci Programu

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy

ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz

funkcjonowaniu w życiu społecznym. Usługi asystenckie mogą uzupełniać usługi

opiekuńcze, nie mogą ich jednak zastępować.

 

Adresatami Programu są:

1) dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności

łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności –

konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze

znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności

stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia,

rehabilitacji i edukacji oraz

2) osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:

a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

c)traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i

art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

3.

Cele szczegółowe Programu są następujące:

1) zrealizowanie usług asystencji osobistej dla nie mniej niż 15 000 osób z

niepełnosprawnościami;

62) osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia tj.:

a) osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,

b) dzieci do ukończenia 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie

ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności - konieczności

stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie

ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego

współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia,

rehabilitacji i edukacji,

c)traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

d) osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi

- będą stanowiły minimum 70% uczestników Programu.

 

W związku z powyższym osoby zainteresowane udziałem w programie proszone są o składanie wniosków wraz z kompletem dokumentów w siedzibie tutejszego Ośrodka w godzinach funkcjonowania. Wnioski dostępne są do pobrania bezpośrednio w Ośrodku lub na stronie Urzędu Gminy.

Załączniki:

1. Karta zgłoszenia

2. Karta zakresu czynności

3. Klauzula informacyjna

Nasi partnerzy

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com